Hvor Mange Studiepoeng Får Man Av Et Årsstudium?

Fag på universiteter og høgskoler kalles gjerne emner. Hvor mange studiepoeng man får er avhengig av hvor mange emner man fullfører og består. Det er vanlig at et årsstudium har emner som til sammen gir deg 60 studiepoeng, dersom du består alle emnene.

hva er et årsstudium?

Å ta et årsstudium begrenser seg ikke til studier på nett. De fleste universiteter og høyskoler har tilbud om årsstudier i alt fra språk og frilusftsliv, til bedriftsøkonomi og billedkunst. Et av tilbudene som gis ved Universitetet i Oslo, er årsstudium i psykologi.

er det vanskeligere å komme inn i årsstudium?

– Vi opplever høye søkertall til årsstudiet, som tallene fra hovedopptaket viser. Det er faktisk vanskeligere å komme inn på vårt årsstudium enn på mange bachelorstudium, informerer Bergem. Til tross for at du ikke får de samme kvalifiksasjonene som ved en bachelorgrad, kan det å ta et årsstudium være svært positivt.

hvor mange studiepoeng gir et fulltidsstudium?

Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng. Studenter får karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter. I tillegg blir karakteren bestått/ikke bestått gitt ved noen eksamener.

hva er studiepoeng?

Kursene ved universitetene og høgskolene blir målt i studiepoeng *. Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng. Studenter får karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.