Hvor Mange Sykt Barn Dager 2021?

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022. I 2021 fikk foreldre dobbel kvote med omsorgspengedager – også kalt sykt barn-dager. Det betyr at hver familie har minst 40 dager med omsorgspenger tilgjengelig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.