Hvor Mange Uker Ferie Har Lærere?

Lærere har 5 uker ferie i løpet av et år (dvs 4 uker og 1 dag i juli, og 4 dager utenom som skal være når elevene har fri – typisk høst, vinter, jul eller påske) Men lærere jobber et komprimert arbeidsår – dvs at 1687,5 t fordeles på 195 dager og ikke 225 (som er vanlig).

hvor mye ferie har du krav på?

Hvor mye ferie har jeg krav på? Etter ferieloven har du rett på 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag regnes som virkedag etter loven. 25 virkedager utgjør fire uker og en dag ferie. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på én uke ekstra ferie.

hvordan har du rett til ny ferie?

Ferie 1 Sykdom i ferien. For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt, altså 100 prosent sykemeldt. 2 Ferie i oppsigelsestiden. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten 3 Hvis du begynner i ny jobb. Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne More

hvor lang tid er sommerferien?

Sommerferien er rundt ni uker fra ca. midten av juni til rundt midten av august. Fellesferien er vanligvis de tre siste ukene i juli. Høstferie er vanligvis en uke i september eller oktober, i uke 40 eller 41. Juleferie er en uke fra slutten av desember fram til rett over nyttår januar.

har arbeidstaker rett til å avvikle ferie?

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da forskyves tilsvarende den perioden en har ferie. Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret.

Leave a Reply

Your email address will not be published.