Hvor Mange Voldtektssaker Blir Henlagt I Norge?

Over 80 % av alle anmeldte voldtekter i Norge blir henlagt, og kun 1 av 10 voldtektssaker ender med fellende dom, i følge en rapport fra Riksadvokaten. I tillegg til dette estimerer enkelte kilder at kun en av ti som opplever voldtekt anmelder forbryteren. Dette innebærer at den aller største majoriteten av voldtekter ikke straffes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.