Hvor Mye Kan Du Tjene Som Pensjonist?

Hvor mye kan en maks få i pensjon? Du kan maksimalt få en årlig pensjonsopptjening på 18,1 prosent av 7,1 ganger grunnbeløpet (G), selv om du har opptjent pensjon på flere grunnlag. Du kan også tjene opp pensjonsrettigheter basert på perioder du har bodd i Norge.

hva er pensjonistlønnen?

Pensjonistlønnen er på 214 kroner per time i 2020. Kravet er at du blir engasjert på pensjonistlønn i staten, eller skoleverket. Disse kriteriene må være oppfylt: Du må ha alderspensjon fra SPK/KLP

hva er pensjonistlønn i faget?

214 kroner per time x 1 400/årsrammen i faget. For de som er knyttet til høyskoler og universiteter følges den ordinære satsen på 214 kroner per time. AFP og uførepensjon kan ikke kombineres med pensjonistlønn.

hva er pensjonistlønn i offentlig sektor?

Fra 1. januar 2020 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår 214 kroner per time. Vær klar over at satsen og tidspunkt for endring kan variere litt mellom de forskjellige tariffområdene i offentlig sektor. Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør på din arbeidsplass.

hva er ny pensjonsgrad?

Grovt sagt kan man si at hvis ekstrainntekten er på 10 prosent av pensjonsgrunnlaget, blir pensjonen fra Statens Pensjonskasse redusert med 10 prosent. Avkortingen blir regnet ut slik: Ny pensjonsgrad = (pensjonsgrunnlag – inntekt)/pensjonsgrunnlag * 100.

Leave a Reply

Your email address will not be published.