Hvor Mye Kan Man Jobbe Overtid?

Hvor mye overtid er det lov å jobbe? Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. (Arbeidsmiljølovens § 10-6, 4. ledd) Samtidig må den samlede arbeidstid ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager.

hva er arbeidstid og overtid?

Reglene om arbeidstid og overtid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven gir unntak for arbeidstakere som har: Ledende stilling. Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Eksempler på slike stillinger er avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:

hvor mange overtidstimer man kan jobbe i løpet av uken?

13 timer samlet arbeidstid pr dag (alminnelig arbeidstid + overtid), 10 timer pr uke, 25 timer over 4 sammenhengende uker, 200 timer i året. Samlet arbeidstid pr uke, maksimum 69 timer (alminnelig arbeidstid + overtid) I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvor mange overtidstimer man kan arbeide i løpet av en dag, i løpet av uken,

hvor lang tid er overtidsarbeid?

Dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil 10 timer i løpet av 7 dager 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker 200 timer i løpet av 52 uker

hva er lønn for overtidsarbeid?

Ved overtidsarbeid har arbeidstaker krav på et tillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn. Avtale om lavere prosentsats er med andre ord ikke tillatt. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for overtidsarbeid. Da må det komme klart fram hva som er vanlig lønn og hva som er overtidsbetaling.

Leave a Reply

Your email address will not be published.