Hvor Mye Stiger Havet Hvis Grønland Smelter?

Hvis Grønlandsisen smelter, stiger havet med syv meter. Vest-Antarktis inneholder nok is til åtte meter stigning. Det er i Øst-Antarktis de virkelig store mengdene finnes. Her er det nok is til å føre til en stigning på 55 meter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.