Hvor Stor Er Lyshastigheten I Lufttomt Rom?

Lysets hastighet varierer avhengig av hva det passerer gjennom. 299.792.458 meter per sekund (eller 299.792,5 km per sekund) er maksimal hastighet i vakum. Det vil si lufttomt rom. Når lyset må passere gjennom noe, blir hastigheten redusert avhengig av tettheten på det materialet det passerer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.