Hvor Stort Kan Jeg Bygge Uten Å Søke?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke.

hva kan du bygge uten søknad?

Disse tingene kan du bygge uten å søke 1 Garasje og uthus. Du kan bygge frittliggende garasje eller uthus som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 kvadratmeter, men husk å passe 2 Lite tilbygg (terrasse, åpent takoverbygg, sykkelbod osv.) Mindre tilbygg kan settes opp uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. 3 Levegg og støttemur. Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter kan settes opp uten søknad. Denne kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. More items

hvordan kan du bygge et lite bygg?

Sjekk hva du kan bygge 1 Garasje, carport, boder og drivhus. For å bygge et lite bygg, slik som en garasje, må bygningen oppfylle kravene 2 Verksted, atelier eller kontor. For verksteder, atelier og kontorer gjelder reglene for bygg, som beskrevet over, i 3 Anneks eller uthus. Skal du bygge et anneks eller et uthus som er ment for beboelse eller overnatting er More

hva er ansvarsrett i byggesaker?

Om tilbygget du har tenkt til å sette opp er av en viss størrelse, er du pålagt å ha fagfolk som står ansvarlig for arbeidet. Og for at et foretak skal kunne påta seg ansvar i byggesaker, må de erklære ansvarsrett. Dette sender man inn sammen med søknaden om å bygge.

Leave a Reply

Your email address will not be published.