Hvordan Finne Kvadratroten Av Et Tall?

For å finne kvadratroten av et gitt tall, må vi finn et annet tall som hvis vi ganger det med seg selv, er resultatet selve radikanden eller, det vil si det første av tallene vi hadde innenfor roten. For eksempel: Kvadratroten av 64 er 8, siden 8 x 8 = 64.

Leave a Reply

Your email address will not be published.