Hvordan Finne Ut Hvem Som Eier Eiendom?

Dette er offentlig informasjon, og alle har rett til innsyn i hvem som eier hva, så det er heldigvis enkelt å sjekke. For å finne grunneier av en tomt trenger du bare å gå til nettside Se eiendom av Kartverket. Der skriver du inn adresse eller klar deg frem i kartet, så får du opp informasjon om hvem som er registrert som eier på tomten.

om du ønsker å finne eieren til en eiendom?

Det er en rekke årsaker til at man ønsker å finne eieren til en eiendom. Det kan være så enkelt at man ønsker å forhøre seg om det er muligheter for å få kjøpt hele eller deler av eiendommen. I andre tilfeller så kan det være forhold ved en naboeiendom som plager deg og som du ønsker å få rettet opp i.

hvem er eier av eiendommen?

Dersom eier av eiendommen er en eller flere privatpersoner, så vil navn og fødselsdato gå frem av hjemmelsinformasjonen. Dersom det er stat, kommune eller et foretak, så vil navnet på dette fremgå samt organisasjonsnummer.

hva er digitale eiendomstjenester?

Kartverket har utviklet digitale eiendomstjenester, med mulighet til å tinglyse enkelte dokumenttyper, se egne saker, bestille utskrifter eller gjøre oppslag på eiendommer. Tjenestene er tilgjengelig for virksomheter. Les mer om tjenestene, og hvordan din virksomhet kan får tilgang. Hvor lang tid tar det å tinglyse et dokument?

hva er eiendomsregisteret?

Dersom eier av eiendommen er en eller flere privatpersoner, så vil navn og fødselsdato gå frem av hjemmelsinformasjonen. Dersom det er stat, kommune eller et foretak, så vil navnet på dette fremgå samt organisasjonsnummer. Eiendomsregisteret gir ikke bare opplysninger om hvem som eier en eiendom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.