Hvordan Regne Ut Stillingsprosent I Turnus?

Et årsverk i turnus vil etter dette utgjøre 1.568 timer. Stillingsprosent = arbeidstimer pr. år / antall timer i et årsverk * 100 S = 1200/1750*100 = 68,86 % Som du ser regnes årsverk forskjellig, så kan hende du har høyere enn dette avhengig av type jobb/om du jobber turnus.

hva er stillingsprosenten i a-meldingen?

Stillingsprosent 1 Kort om stillingsprosent i a-meldingen. Oppgi stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte. Regn ut 2 Er det obligatorisk. Ja, du må oppgi stillingsprosent for alle ordinære og maritime arbeidsforhold. Det er frivillig for 3 Når skal du rapportere. Oppgi stillingsprosent første gang du rapporterer arbeidsforholdet og gjenta hver måned More

hvor mange timer per uke i turnus?

De fleste har en arbeidsmengde på 37,5 timer per uke, der 5 uker i året er ferie. Det utgjør 1695 timer per år, men er avhengig av helligdager, sykefravær og om vi er inne i et skuddår (i så fall kan man legge til 7,5 timer). Yrkesgrupper som jobber i turnus, har ofte definert færre timer per uke, for eksempel skiftarbeidere innen industri og

hvordan oppgi stillingsprosenten i arbeidsavtalen?

Oppgi stillingsprosenten som står i arbeidsavtalen til den ansatte. Regn ut stillingsprosenten hvis det står antall timer i stedet for stillingsprosent i arbeidsavtalen. Trekk ubetalt spisepause fra antall avtalte arbeidstimer og antall timer som utgjør heltidsstilling.

Leave a Reply

Your email address will not be published.