Hvordan Skrive Klage På Vedtak Nav?

Ønsker du å klage på et vedtak må dette gjøres via NAV sine nettsider, sendes inn pr post eller gjøres muntlig på ditt lokale NAV-kontor. Når du skriver en klage, er det viktig å ha en ryddig struktur med et tydelig oppsett der du skal få frem hvem du er, hva klagen gjelder og hvorfor du mener vedtaket ikke er riktig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.