Hvordan Ta Skjermdump På Windows 10?

Alt + PrtScn: Tar ett enkelt vindu. Velg vinduet når det er i fokus, så kan du skjermdumpe det på en PC med tastekombinasjonen. Skjermbildet lagres også på utklippstavlen.

hvordan tar du et skjermbilde i windows?

I Windows tar du et bilde av hele skjermen ved hjelp av Print Scrn-knappen, som gjerne sitter øverst i høyre hjørne av tastaturet. For å ta et skjermbilde av det aktive vinduet trykker du Alt + Print Scrn. For å ta et skjermbilde av et område på skjermen, velger du Windows-tast + Shift + S. Tegn det rektangulære område du vil ha bilde av,

hvordan tar du et bilde av skjermen i windows?

I Windows tar du et bilde av hele skjermen ved hjelp av Print Scrn-knappen, som gjerne sitter øverst i høyre hjørne av tastaturet. For å ta et skjermbilde av det aktive vinduet, trykker du på Alt + Print Scrn

hvordan ta bilde av skjermen på mac?

Når du skal ta et bilde av skjermen på en Mac, taster du enten cmd + shift + 3 for å ta bilde av hele skjermen eller cmd + shift +4 for å ta bilde av en del av skjermen. Marker området og slipp musknappen.

hvordan tar du et skjermbilde på mac?

Slik tar du et skjermbilde på Mac På en Mac tar du skjermbilder på en litt annen måte: Tast cmd + shift + 3 for å ta et bilde av hele skjermen. Tast cmd + shift + 4 for å ta et bilde av et begrenset område på skjermen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.