Hvordan Vet Vi At Universet Utvider Seg?

Når vi sier at universet «utvider seg», er det ikke snakk om en slags boble hvor «skallet» av boblen vokser seg større. Det som skjer er at alt rommet mellom alle galaksene utvider seg. Det er egentlig mer riktig å si at universet strekker seg enn at det utvider seg.

er universet uendelig stort?

Kanskje er universet uendelig stort, for det har ingen grenser. Men den observerbare delen av universet er endelig. Observasjoner og beregninger har vist at universet oppsto for omtrent 13,8 milliarder år siden. Det betyr at vi bare kan se objekter som er nær nok til at lyset ikke har brukt mer enn 13,8 milliarder år på å bevege seg til Jorden.

hvor lenge har universet oppsto?

Observasjoner og beregninger har vist at universet oppsto for omtrent 13,8 milliarder år siden. Det betyr at vi bare kan se objekter som er nær nok til at lyset ikke har brukt mer enn 13,8 milliarder år på å bevege seg til Jorden.

er universet like i alle retninger?

Observasjoner tyder på at universet har samme egenskaper i alle retninger når vi observerer langt nok utover, si én milliard lysår utover. Observasjonene tyder også på at hvis vi deler opp universet i terninger med sidekant på minst én milliard lysår, så er alle terningene like.

hva er gjennomsnittlig tetthet i universet?

Den gjennomsnittlige tettheten i universet svarer omtrent til tre hydrogenatomer per kubikkmeter. Mer presist er tallet 5·10 -27 (tall på standardform) kg/m³ (kilogram per kubikkmeter). Universet utvider seg. Kanskje er universet uendelig stort, for det har ingen grenser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.