Hvorfor Er Det Bildeforbud I Islam?

Bilde- eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Gud (Allah) og hans skaperverk. Moskeer er derfor praktisk talt helt uten figurativ kunst, men isteden smykket med abstrakt ornamentikk, mønstre og kalligrafi som ikke forsøker å etterlikne naturen.

hva er billedforbudet i islam?

Islamsk lære forbyr bilder av levende vesener, mennesker og dyr. Billedforbudet er ikke spesifikt nevnt i Koranen, men blir omtalt i hadith -tekster. Billedforbudet har blitt tolket ulikt gjennom historien. Også i dag tolkes forbudet ulikt i forskjellige islamske trosretninger.

hva er islams forbud mot kunst?

Ærefrykten og den store respekten for profeten Muhammad har ført til ekstra strenge forbud mot å lage bilder av ham. Selv om islam har et billedforbud har muslimske kulturer en rik kunsttradisjon. Islamsk kunst domineres ofte av abstrakte og geometriske former, og er nonfigurativ. Inne i moskeene finnes det ingen bilder.

hva sier islam om avgudsdyrkelse?

«Den som skaper bilder i denne verden, vil bli pålagt å blåse ånd og liv i dem på Oppstandelsens dag, men det vil han ikke klare», heter det videre. Islamske lærde hevder at det er en forbindelse mellom bilder og avgudsdyrkelse. Ekstra strengt fordømmes skulpturer, fordi de minner om hedenske gudebilder.

hva er islamsk kunst?

Islamsk kunst domineres ofte av abstrakte og geometriske former, og er nonfigurativ. Inne i moskeene finnes det ingen bilder. Men det finnes også eksempler på retninger som ikke tolker billedforbudet like strengt, og for eksempel har illustrerte tekster og bøker med fargerike bilder av profeter, engler og hellige personer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.