Hvorfor Er Proteiner Viktig For Kroppen?

Protein er nødvendig for vekst og reparasjon, og det kan fungere som en energikilde. Som regel bruker kroppen karbohydrater og fett til energi, men der det er for mye proteiner i kosten, eller eventuelt for lite karbohydrater og fett, blir protein brukt. Overflødig protein kan også bli omgjort til fett og lagret.

hva er protein?

Protein er avgjørende for god helse. Faktisk kommer navnet fra det greske ordet proteos, som betyr «primær» eller «førsteplass.» Proteiner består av aminosyrer som går sammen for å danne lange kjeder. Du kan tenke på et protein som en streng med perler der hver perle er en aminosyre.

hva er protein i mat?

Protein finnes i de fleste matvarer, bortsett fra i rent sukker, salt og oljer. Protein i mat har ulik kvalitet og næringsverdi. Denne bestemmes av den essensielle aminosyren som forekommer i minst mengde. Kjøtt, fisk, fugl, melk og melkeprodukter, egg og enkelte bønner har god proteinkvalitet.

hva er proteinmassen i kroppen?

Proteinmassen, altså muskelmassen, i kroppen synker fordi vi blir mindre aktive. Verdens helseorganisasjon anbefaler at du spiser 0,75 gram protein per kilo kroppsvekt per dag. Dette er et nivå som er tilfredsstillende for de fleste friske menn og kvinner.

kan vi leve uten protein?

Uten protein kan vi rett og slett ikke leve. Protein er store forbindelser vi finner i mat, i kroppen og alt annet organisk vev. Protein består av lange kjeder av små enkeltkomponenter vi kaller aminosyrer. Aminosyrer inneholder nitrogen, og det er faktisk her det meste av kroppens nitrogen befinner seg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.