Hvorfor Er Vennskap Viktig For Psykisk Helse?

Studier viser at vennskap er like viktig som å holde oss i form og spise riktig. Å ha sterke vennskapsrelasjoner i livet vårt kan hjelpe oss å beholde en god mental helse og også gjøre at vi tar bevisste livsstilvalg som holder oss sterke.

hva er viktig for god psykisk helse?

De som hadde god kunnskap om faktorer som er viktig for god psykisk helse rapporterte markant høyere grad av psykisk velvære enn de som hadde lite kunnskap. Disse resultatene støtter at undervisningsopplegg med mål om å fremme kunnskap om hva som opprettholder og styrker psykisk helse hos ungdom er viktig.

hvordan kan ungdom bli bedre psykisk helse?

Ungdom kan få bedre psykisk helse av å lære om hva som faktisk gir god psykisk helse. Det er derfor viktig at det undervises i temaet i videregående skole. Denne studien har sett på sammenhengen mellom kunnskap om god psykisk helse og opplevd psykisk velvære hos ungdom i videregående skole: der resultatene viste en klar positiv sammenheng.

hva er et godt vennskap?

Torill beskriver et godt vennskap med trygghet, stabilitet og nærhet. Hun trekker også frem trygghetsfølelsen som er der, uansett om man krangler eller er venner. Det å ha venner er viktig for utvikling av sosiale ferdigheter og dette er helt avgjørende for vår tilpasningsevne i samfunnet.

hva er psykisk velvære?

Psykisk velvære ble undersøkt ved hjelp av «Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale» WEMWBS. WEMWBS består av 14 utsagn som måler psykisk velvære, der elevene ble bedt om å rangere hvert utsagn på en 5-punkts skala fra «ikke i det hele tatt» til «hele tiden».

Leave a Reply

Your email address will not be published.