Hva Er Den Eldste Religionen I Asia?

Det er umulig å si nøyaktig hvilken religion som er eldst. Flere religioner har utspring i naturreligioner og tidlige former for gudsdyrkelse, og opprinnelsen til dem fortaper seg i urtiden. Men ser vi på skriftlige kilder, regnes hinduismen normalt som den eldste av nåtidens religioner. De eldste hinduistiske skriftene er de fire vedaene,

Leave a Reply

Your email address will not be published.