Hva Er Den Mest Betalte Jobben I Norge?

Det er Handels og skipsmeglere som fortsatt we det best betalte yrket med et inntektsnivå på 1.380.720 kroner, selv om innektren falt med 7,2 prosent fra 2020 (denne yrkesgruppen har varierende inntekter). Ledere av olje og gassutvinning ligger som nummer to, med en gjennomsnittsinntekt som er 50.0000 kroner lavere.

hva er best betalte jobber?

Eksempler på godt betalte jobber er følgende: Lege. Ingeniør. Advokat. Tannlege. Oljearbeider. Grunnen til at disse jobbene betaler bedre skyldes det økonomiske prinsippet om tilbud og etterspørsel. Med høye krav til utdannelsen og lang studietid er det få mennesker som har ressurser og nok pågangsmot til å fullføre.

hva er best betalte yrker?

Topp 10 best betalte yrker (omregnet til årslønn): 1. Ledere av olje – og gassutvinning 1 345 440 kr 2. Handels – og skipsmeglere 1 334 280 kr 3. Finansmeglere 1 201 200 kr 4. Toppledere i offentlig administrasjon 1 184 760 kr 5. Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 143 480 kr 5 more rows

hva er de 10 best betalte yrkene?

De 10 best betalte yrkene i Norge Plassering Yrke Gjennomsnittlig årslønn 1 Ledere av olje- og gassutvinning mv 1.344.480 kr 2 Handels og skipsmeglere 1.334.280 kr 3 Finansmeglere 1.195.560 kr 4 Toppledere i offentlig administrasjon 1.175.280 kr 6 more rows

Hvilke jobber tjener man mest på i Norge?

Aller best tjener Handels- og skipsmeglere med en månedslønn på 122.030 kroner, foran ledere av olje- og gassutvinning, med 102.00 kroner og toppledere i offentlig administrasjon med 98.950 kroner. Aller nederst, i år som i fjor, er hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, som hadde en snittlønn på 26.500 kroner.

Hva er en grei lønn?

Statistisk sentralbyrå har nettopp publisert lønnsstatistikken for 2021. Der kommer det frem av lønnsveksten i gjennomsnitt var 4,2 prosent kontra året før, og at gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent er på 50 790 kroner.

See also:  Hvor Mange Bensinstasjoner Er Det I Norge?

Hva er en vanlig årslønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hva er den vanligste jobben i Norge?

Butikkmedarbeider er fortsatt det vanligste yrket i Norge, med 148 000 sysselsatte i år 2000, en økning på 15 000 i forhold til året før. De nest vanligste yrkene er lærere, renholdere, sykepleiere og hjelpepleiere med mellom 60 000 og 70 000 sysselsatte.

Hva gir høyest lønn?

Studiene som gir best lønn:

 • Økonomisk-administrative fag 439.200 kroner.
 • Helse og sosial 433.200 kroner.
 • Naturvitenskap 423.720 kroner.
 • Master totalt 419.880 kroner.
 • Pedagogikk og lærerutdanning 418.080 kroner.
 • Alle 412.920 kroner.
 • Humanistiske og estetiske fag 410.640 kroner.
 • Bachelor, ingeniør 409.920 kroner.
 • Hvilke yrker tjener minst?

 • Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 26.500 kroner.
 • Intervjuere 28.000 kroner.
 • Gatekjøkken- og kafémedarbeidere 28.640 kroner.
 • Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 28.940 kroner.
 • Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 29.200 kroner.
 • Servitører 29.850 kroner.
 • Bartendere 30.100 kroner.
 • Hvor mye tjener man som psykolog?

  Psykologer tjente i snitt 55 260 kroner i måneden i 2020. Dette tilsvarer en årslønn på 663 120 kroner. Mannlige psykologer tjener mer enn kvinnelige. Menn tjener i snitt 59 140 kroner i måneden, kvinner tjener 54 150.

  Hvor mye tjener man som arkitekt?

  Lønnen for en arkitekt kan variere veldig ut i fra hvor du jobber og hva du gjør på jobben. Men utdanning.no skriver at snittlønnen (medianlønnen) for arkitekter i 2019 var ca 700.000,- i året. Det vil være mulig å tjene både mindre og mer enn dette.

  See also:  Hvor Mange Ulver Er Det I Norge 2020?

  Hvor mye tjener man som lege?

  En lege i Norge tjener mellom 700.000 og 2,7 millioner i året. Avgjørende for lønnen er hvilken rolle legen har. En fast ansatt allmennpraktiserende lege har en årslønn på mellom 750.000 og 900.000 (Statistisk Sentralbyrå), avhengig av hvilke og hvor store tillegg.

  Hvor mange tjener over 750 000?

  5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million. Tyngdepunktet i inntektsstatistikken ligger et helt annet sted.

  Hva er minste årslønn i Norge?

  Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

  Hva er laveste lønn i Norge?

  16 år: Minst 114,08 kroner per time. 17 år: 123,58 kroner. 18 år: 137,84 kroner. Begynnerlønn over 20 år, eller over 18 år etter fire måneders praksis: Minst 175,47 kroner per time.

  I hvilket yrke er arbeidsledigheten høyest?

  Fortsatt er reiseliv og transport yrkesgruppen med høyest ledighet med 1260 personer, men den siste måneden har det vært en stor nedgang i antallet helt ledige for denne yrkesgruppen. – Reiseliv og transport har vært hardt rammet siden pandemien startet.

  Hva er de mest populære jobbene?

  Jurist, sommerjobb og offshore mest ettertraktet

  På topplisten over de mest brukte søkeordene og frasene på FINN jobb, ligger blant annet jurist, sommerjobb og offshore. Både sommerjobb, jurist og offshore har ligget på søkeordstoppen på FINN jobb de siste fire årene.

  Hvor mange håndverkere er det i Norge?

  Tabell 1 Hovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet. Bedrifter

  See also:  Hvor Mye Protein I 100 G Kylling?
  Antall bedrifter Sysselsatte (personer)
  2016 24 548 80 636
  2017 25 016 84 285
  41.1 Utvikling av byggeprosjekter
  2016 6 700 5 903

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.