Hva Er Det Viktigste Kjennetegnet På Liv?

Karbonkretsløpet er det absolutt viktigste stoffkretsløpet som skjer i naturen, fordi nettopp fordi karbonet er det viktigste kjennetegnet på liv. Karbon entrer de levende organismene via fotosyntesen hos plantene, blir så overlevert fra organisme til organisme via næringskjeden, og forlater de levende organismene via celleåndingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.