Hva Er Forskjellen Mellom Sunni Og Shia Muslimer?

Bønn er en daglig plikt for både sunnimuslimer og sjiamuslimer. Forskjellen ligger i at sunniislam praktiserer de fem ulike bønnetider, men i sjiaislam har de slått sammen to av de fem bønnetidene, og bønneropet lyder kun tre ganger om dagen.
Sunniislam praktiserer fem bønnetider, sjiaislam slår sammen to av de fem bønnetidene, og bønneropet lyder bare tre ganger om dagen. Den rituelle avgiften zakah praktiseres av begge, men sjiaislam har sin egen tolkning av dette påbudet.

Hva er forskjellen mellom sjia og sunni?

Sunni- og sjiamuslimer ble splittet da profeten Muhammed døde i år 632. Sunniene mente at den mest kompetente blant profetens tilhengere skulle være deres overhode, mens sjiaene ville at posisjonen skulle gå i arv til Muhammeds fetter og svigersønn Ali.

Hva kjennetegner sjiaislam?

Skillet mellom sjia– og sunniislam

Den gruppen som senere skulle bli kalt sjiamuslimer mente lederen for det islamske fellesskapet måtte være i slekt med profeten selv. De argumenterte for at husets folk (ahl al-bayt), profetens nærmeste slekt, hadde rett til lederskapet.

I hvilke land bor sjiamuslimene?

Ifølge en undersøkelse fra 2009 lever mellom 68 og 80 prosent av sjiaene i fire land: Iran, Irak, Pakistan, og India. I Iran er sjiaislam statsreligion og rundt 90–95 prosent av befolkningen er sjiamuslimer.

Hva tror sunnimuslimer på?

Sunniene er de som er glad i alle følgesvennene og ikke holder noen for å være vantro. De regner seg som tilhengere av sunnah (levesettet) til profeten Muhammed slik det ble fortalt av hans følgesvenner (sahaba). Sunniene fastholder også at det islamske samfunnet (ummah) som helhet alltid vil bli ledet.

See also:  Hvor Lenge Satt Nelson Mandela I Fengsel?

Hvem leder sunnimuslimer?

I sunni-islam er en imam en bønneleder. I sjia-islam, derimot, er en imam en religiøs og politisk leder som er gudommelig utpekt og i besittelse av skjult visdom. Spørsmålet om hvem som er den utpekte imam har forent, men også ført til splittelser innenfor sjia-islam opp igjennom historien.

Hva betyr egentlig islam?

Ordet islam betyr underkastelse (under én Gud) eller hengivelse. I Koranen brukes betegnelsen islam om den religionen profeten Muhammad forkynte (sure 5,5).

Hva er en imam?

Imam er en islamsk tittel med flere betydninger, blant annet bønneleder. Imam er arabisk og betyr «leder», «anfører» eller «den som står først i rekken». Ordet brukes flere ganger i Koranen, og profeten Abraham omtales som menneskehetens imam, veileder i sure 2, 124.

Hva betyr de 5 søylene?

Islams fem søyler er de fem sentrale ritene innen islamsk trosutøvelse: trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten.

Hvordan oppsto skillet mellom sunni og sjia?

Sunnimuslimer og sjiamuslimer

Skillet mellom de to retningene oppstod i år 632. Splittelsen skyldes uenighet rundt etterfølgeren til profeten Muhammed, prinsippet rundt hvordan en skulle velge ut en etterfølger og hvor hellig og hvilken rolle de religiøse lederne skulle ha.

Hva kan du lese om i Koranen?

Ifølge Koranens egenbeskrivelse og muslimske teologer inneholder Koranen Guds tale, først til profeten Muhammad og gjennom det arabiske språket til hele menneskeheten. Ifølge tradisjonen er det engelen Gabriel som formidler åpenbaringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.