Hva Er Forskjellen På Førstegangsvitnemål Og Ordinær Kvote?

Forskjell på kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote. I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote, og dette gjør saksbehandleren din automatisk. I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng,

Når går man over til ordinær kvote?

Dette er den kvoten man søker på dersom man har tatt opp fag som privatist etter man har fullført videregående. Samordna opptak vurderer hvilken kvote som er best for deg, og etter du har fylt 21 år tas du inn på den ordinære kvoten.

Hvor lenge varer førstegangsvitnemålet?

Førstegangsvitnemålet ditt gjelder helt fram til det året du blir 22 år.

Hva menes med ordinær kvote?

I ordinær kvote konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengsummen din, som er skolepoengsummen pluss eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller militærtjeneste. Søkere som kommer rett fra videregående har størst sjanse til å få plass i kvote for førstegangsvitnemål.

Kan man velge å søke med førstegangsvitnemål?

Man kan ikke velge mellom førstegangsvitnemål og ordinær kvote, men det trenger man ikke heller, for Samordna Opptak gjør det automatisk når du søker.

Hva er ord og ordf?

I ORDF-kvotene deltar de som er 21 år eller yngre dette opptaksåret. Og i ORDF beregnes poengene fra førstegangsvitnemålet. Normalt er 50 % av plassene til et studium avsatt til ORDF- kvoten. En kvote kan sees på som en kø av søkere.

Hva er primær og ordinær?

Ved opptak innenfor primærvitnemålskvoten, er det bare karakterpoeng og eventuelle fordypningspoeng og realfagspoeng som regnes med. Men, når du konkurrerer om studieplass i den ordinære kvoten, konkurrerer du også på grunnlag av alderspoeng og tilleggspoeng som man kan oppnå etter videregående skole.

See also:  Hva Skjer Når Man Dør I Islam?

Hvordan vet jeg hvor mange studiepoeng jeg har?

Du legger sammen alle karakterene – og deler summen på antall karakterer.

Kan jeg søke med førstegangsvitnemål etter folkehøgskole?

Hvis du har et førstegangsvitnemål kan du konkurrere i denne kvoten i tillegg, frem til og med det året du fyller 21 år. Her teller ikke alderspoeng, tilleggspoeng eller forbedringer og nye fag. Det betyr at du kan søke i denne kvoten etter folkehøgskolen, men tilleggspoengene fra folkehøgskole teller ikke med her.

Hvilke karakterer blir med på vitnemålet?

Det er avsluttende karakterer i alle fag som legges til grunn, det vil si alle standpunkt- og eksamenskarakterer.

Hvem søker med ordinær kvote?

Denne kvoten gjelder søkere:

 • Som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret.
 • Og som etter tre år i videregående opplæring (for noen utdanningsløp fire år) har fått førstegangsvitnemål som gir generell studiekompetanse.
 • Kan man komme inn på studie med lavere snitt?

  Ja, det kan gå. Du kan lese om poenggrenser her hos Samordna Opptak. Man vet aldri helt hvor poenggrensen vil ligge, for det kommer an på flere ting; Hvor mange studieplasser det, hvor mange som søker, og hvor gode karakterer de har, de som søker. Derfor varierer også poenggrensen fra år til år.

  Hva menes med skolepoeng?

  Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med. Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til.

  Kan man søke med førstegangsvitnemål flere ganger?

  Nei, du mister ikke førstegangsvitnemålet. Det er mulig å søke med førstegangsvitnemålet flere ganger.

  See also:  5 Uker Ferie Hvor Mange Dager?

  Hvor mange ganger kan man søke med førstegangsvitnemål?

  Førstegangsvitnemål kan bare utstedes én gang. Konkurrerer du innenfor kvoten for førstegangsvitnemål, er det kun dine karakterpoeng og dine tilleggspoeng for realfag, fremmedspråk og underrepresentert kjønn som teller.

  Hva regnes som førstegangsvitnemål?

  I kvoten for førstegangsvitnemål teller bare skolepoengene, det vil si karakterpoeng (gjennomsnittskarakter ganger 10), og eventuelle fordypningspoeng/realfagspoeng. Femti prosent av studieplassene blir tildelt i denne kvoten.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.