Hva Er Produktet Av Et Tall?

Et produkt i matematikken er resultatet av en multiplikasjon. Produktet av en multiplikasjon kan skrives slik: 3 × 2 = 6. Tallene 3 og 2 er faktorer, mens tallet 6 er produktet av tallene 3 og 2.

hva er produktet av tallene?

Produktet av tallene skal være lik 1, Hvis du trekker fra 1 på begge sider av likningen og skriver ledd med høyest potens først, ser du at dette er en andregradslikning. Hvis du har satt tallene i formelen og regnet litt, vil du se at du får et negativt tall under kvadratroten.

hva er faktorisering av tall?

Å faktorisere et tall betyr å skrive det som produktet av to eller flere andre tall. Eksempel Oppgaven er å faktorisere tallet 18. Det vi må finne ut, er hvilke tall går opp i 18.

hva er 2 tall i matematikk?

Produkt av 2 tall. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.