Hva Er Skjulte Feil Og Mangler Bil?

Dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden, foreligger det en mangel. Det samme gjelder «dersom tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers».

Hva betyr forbehold om feil i annonsen?

Det betyr at den ikke vil ha noen betydning i en vurdering om du du kan klage eller ikke på en feil, sier Thomas Iversen, fungerende leder av forbrukerdialog i Forbrukerrådet til Dinside. Han sier videre at generelle forbehold som at «annonsen kan være mangelfull» og lignende ikke fritar selgeren for ansvar.

Hva er en vesentlig mangel bilkjøp?

Dette innebærer at bilen ikke er i samsvar med det som fulgte av kontrakten. Dersom du bestilte en ny bil, vil det for eksempel være en mangel hvis det var noe galt med baksetet.

Hva skal til for å heve bruktbilkjøp?

Kjøp av bil mellom to privatpersoner reguleres av kjøpsloven. For å kunne heve kjøp av en bil fra en annen privatperson må bilen ha en mangel. At bilen har en mangel innebærer at den ikke er i samsvar med hva som er avtalt. Videre må denne mangelen være vesentlig.

Når kan man heve bruktbilkjøp?

En forutsetning for heving, er at gjenstanden kan leveres tilbake til selgeren i vesentlig samme stand og mengde som ved leveringstidspunktet. Dette vil i utgangspunktet vanskelig å la seg gjøre hvis man har brukt bilen og hatt vesentlig nytte av den. Dette løses i praksis ved at selger kan kreve et rimelig vederlag.

Hvor lenge etter kan man heve bilkjøp?

To års klagerett når bilen er kjøpt av privatperson

See also:  Hvor Lenge Etter Samleie Kan Man Ta Angrepille?

Har du kjøpt bil av en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Da har du en reklamasjonsrett på to år. Det er i tillegg et krav om at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen.

Kan selger heve kjøpet?

(1) Selgeren kan heve kjøpet når kjøperen ikke medvirker til kjøpet, dersom kontraktbruddet er vesentlig. Selgeren kan på samme vilkår heve kjøpet når kjøperen ikke overtar tingen etter § 50 bokstav (b) og selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.

Når kan man kreve heving?

De fleste ønsker å heve kjøpet når de oppdager en feil med varen. Om selgeren ikke går med på dette, kan det være enklere å kreve retting eller omlevering. I disse tilfellene vil du få varen du har krav på, uten den samme risikoen for å tape saken. Det er lavere terskel for å kreve retting og omlevering enn heving.

Hva er vanlig bruktbilgaranti?

Vanligvis angis garantitiden med et antall år/ antall kjørte kilometer, for eksempel fem år/ 100.000 km.

Hva dekkes av bruktbilgaranti?

– En bruktbilgaranti er en avtale mellom selger og kjøper, som pålegger selger et ansvar for utvalgte feil og mangler som oppstår eller viser seg innen en gitt frist. Den er ment å gi kjøperen en ekstra trygghet, men i mange tilfeller er tryggheten falsk.

Har man angrerett ved kjøp av bruktbil?

I kjøpsloven er det til beklagelse for kjøper ingen angrerett ved bruktbilkjøp. Dette er fordi det overordnede utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Du har dermed som den klare hovedregel ingen angrerett etter et bruktbilkjøp.

See also:  Hva Er Antibiotika Og Hva Brukes Det Mot?

Har man rett på leiebil ved garantisak?

Har du krav på lånebil? Ved kjøp fra en profesjonell forhandler hvil du som hovedregel ha krav på en lånebil dersom det tar mer enn en uke å utbedre feilen. Lånebilen skal være tilnærmet din egen bil, men det er ikke noe krav til at det skal være samme modell.

Kan man levere bilen tilbake?

Angrerett innebærer at du kan levere bilen tilbake uten at det er noe feil med den. Det korte svaret er at det er veldig få tilfeller du har angrerett på bruktbilkjøp. Angrerettloven gjelder for handel der du og selgeren ikke møtes, altså såkalte fjernsalg, eller salg utenfor selgerens faste forretningslokaler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.