Hva Går Tv Aksjonen Til I År?

Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.

Hva går pengene fra TV-aksjonen til 2021?

Det endelige resultatet viser at årets TV-aksjon samlet inn 262,7 millioner. Pengene skal gå til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Mali, Malawi og Niger. Nå begynner arbeidet med å bekjempe barneekteskap i noen av de landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Mali, Malawi og Niger.

Er TV-aksjonen bare i Norge?

TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974. Den arrangeres av NRK i samarbeid med utvalgte organisasjoner.

Når sendes TV-aksjonen 2021?

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekteskap. TV-aksjonen 2021 går av stabelen 24. oktober.

Hvor mye kom inn på TV-aksjonen 2020?

NRKs TV-aksjon 2020 gikk til WWFs arbeid for å stanse forsøplingen av verdens hav. Takket være titusener av digitale bøssebærere, sjenerøse givere og frivillige som har stått på, ble over 239 millioner kroner samlet inn!

Hvem bestemmer TV-aksjonen?

I 1979 samlet de inn 327,3 millioner kroner, justert i forhold til 2021 kroner. NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Kringkastingssjefen tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen.

Hvor kan man se TV-aksjonen?

Om TV-aksjonen i NRK

TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlingsaksjon og har utviklet seg til et stort, årlig nasjonal løft for en god sak. Rundt 100.000 bøssebærere er hvert år i sving aksjonssøndagen sist i oktober. I tillegg er det mulig å gi sin støtte via flere digitale kanaler.

See also:  Hvor Høyt Bør En Tv Henge?

Hva er rekorden på TV-aksjonen?

Det høyeste kronebeløpet som er samlet inn var 251 millioner kroner til Kirkens Nødhjelps aksjon «Vann forandrer alt» i 2014. Justert for prisvekst er det imidlertid aksjonen fra 1980 for Landsforeningen for kreft som har vært den reelt mest innbringende TV-aksjonen, med 286 millioner kroner i 2015-verdi.

Hva er rekorden for TV-aksjonen?

Endelig resultat for NRK TV-aksjonen viser at hele 257,45 millioner ble samlet inn til Kirkens Bymisjons arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. – Det er fantastisk å se hvor rause det norske folk er.

Leave a Reply

Your email address will not be published.