Hva Kan Man Kaste I Restavfall?

Det kan derfor kastes i restavfall. Er gavepapiret vanlig gråpapir skal det kastes med annet papir. Magasiner eller ukeblader kommer noen ganger pakket i plast. Plasten skal sorteres som plastemballasje, men selve magasinet kan sorteres som papir. Det samme gjelder melkekartongen som også skal i papirsøpla.

hva er restavfall i norsk gjenvinning?

I Norsk Gjenvinning har vi denne listen over avfall som altså ikke skal i restavfallet: I praksis kan alt avfall som ikke reguleres av spesielle forskrifter kastes usortert, men vær oppmerksom på at du ikke lenger kan levere avfall i sorte søppelsekker.

kan du kaste avfall i sorte søppelsekker?

I praksis kan alt avfall som ikke reguleres av spesielle forskrifter kastes usortert, men vær oppmerksom på at du ikke lenger kan levere avfall i sorte søppelsekker. Du stusser kanskje over at vanlige avfallstyper som papir – plast – metall – trevirke – glass, med mer, ikke befinner seg på listen over.

hvordan glemmer du restavfallet?

Sannsynligvis glemmer du avfallet i det øyeblikket det blir hentet av en avfallsleverandør. La meg derfor kjapt ta deg med på den turen restavfallet tar etter at det har forlatt bedriften din: Ved avfallsmottaket gjennomgår avfallet en visuell kontroll. Deretter blir gjenvinnbart materiale utsortert.

Leave a Reply

Your email address will not be published.