Hva Koster Det Å Fornye Førerkortet?

Om du kun skal bestille et nytt førerkort kan du gjøre det via nettsidene deres på https://www.vegvesen.no. Prisen for dette ligger på 145kr, og førerkortet leveres da i postkassa etter en ukes tid. Dersom du må fysisk ned på trafikkstasjonen for å gjøre det ligger derimot prisen på 310kr.

hva er gyldighet for ny førerkort?

Den vil få en gyldighet på inntil 3 år, alt etter din helsetilstand. Nytt førerkort utstedes med gyldighet ut ifra helseattesten. Har du fyllt 75, så er det mer å tenke på enn tidligere.

hvor mye koster det å ta førerkortet i klasse b?

Hvor mye koster det å ta lappen? Kostnadene for å ta førerkortet i klasse B (bil) omhandler flere aspekter og varierer basert på valg av trafikkskole, antall kjøretimer etc. Våre estimater viser at det i gjennomsnitt koster ca. 30 000 kroner å ta førerkort. Av dette utgjør obligatoriske kurs ca. kr 15 000 og eksamensavgifter ca. kr 4 000.

hva er utløpsdato for førerkort?

Førerkortklassene må fornyes innen utløpsdato dersom du vil unngå en periode uten førerrett. Utløpsdato for hver førerkortklasse finner du i kolonne 11 på baksiden av førerkortet. For alle fornyelser må du møte ved en trafikkstasjon. Moped (AM/M), Personbil (B, B96, BE), Motorsykkel (A, A2, A1), Snøscooter (S) og Traktor (T):

har førerkortet begrenset gyldighetstid?

Førerkortet kan også ha begrenset gyldighetstid på grunn av helse – eller fordi du ikke har gjennomført all obligatorisk opplæring før utstedelse av førerkortet. Ønsker du å fornye tunge førerkortklasser senere enn 1 år etter utløpsdato, må du bestå ny oppkjøring i tillegg til å legge fram ny helseattest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.