Hva Skjer Hvis Man Stryker På Fagprøven?

Stryker du på fagprøven den andre gangen du går opp, kan du ta fagprøven igjen som praksiskandidat. Det betyr at du må melde deg opp til og betale for fagprøven selv. Det er opp til lærebedriften om de ønsker å forlenge arbeidskontrakten din videre om du har strøket to ganger.

Hvor mange ganger kan man ta fagprøven?

Opplæringsloven gir deg to sjanser til å ta fagprøven. På fagprøven kan du få «bestått meget godt», «bestått» eller «ikke bestått». Hvis du ikke består fagprøven, får du heller ikke fagbrevet ditt, men du har mulighet til å melde deg opp til ny fagprøve. Opplæringsloven gir deg to sjanser til å ta fagprøven.

Hvor lenge må man vente hvis man stryker på fagprøve?

Du har rett til å melde deg opp til en ny prøve. Du kan tidligst ta ny prøve seks måneder etter du gjennomførte prøven som ikke ble bestått. Du må selv melde deg opp til ny prøve og betale ny prøveavgift. Ta kontakt med fylkeskommunen.

Skal det mye til for å stryke på fagprøven?

Du har alle forutsetninger for å bestå

Fagprøven er ikke som en vanlig prøve der du pugger et stort pensum på kort tid. Alt du får spørsmål om på fagprøven skal du ha lært og utført i praksis gjennom de siste to årene som lærling i en bedrift.

Hvor mange stryker på fagprøve?

Årlig går omkring 11.500 voksne opp til fagprøven. 94 prosent av alle som tar fagprøven som voksne består den. Det viser tall fra utdanningsdirektoratet.

Hvor mange får meget godt bestått på fagprøven?

I løpet av skoleåret 2017-18 ble det avlagt 27.570 fag- og svenneprøver. Totalt fikk 93 prosent av de avlagte prøvene karakteren bestått eller bestått meget godt.

See also:  Hvor Fort Kan Lett Mc Kjøre?

Hva skjer etter bestått fagprøve?

Etter endt læretid og bestått fagprøve får du et brev fra fylkeskommunen i posten. I brevet finner du vitnemål og/eller kompetansebevis på at du har fullført læretiden og bestått fagprøven. Disse dokumentene kommer til å bli viktige for deg når du skal søke jobber og bestille lommefagbevis.

Når får man utdelt fagbrev?

Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar.

Hvem betaler fagprøven?

Lærebedriften din dekker kostnadene for fagprøven.

Hva består fagprøven av?

Hva består fagprøven av? En planleggingsdel der du lager en plan for den praktiske gjennomføringen og begrunner valgene dine. En gjennomføringsdel der du utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen. En evalueringsdel der du vurderer egen innsats og selve utførelsen.

Hvordan skrive evaluering av fagprøve?

Hva skal en egenvurdering inneholde?

 1. Forklaring på og begrunnelse for endringer i fremdriftsplanen.
 2. Hva du mener at du utførte bra under fagprøven og hvorfor du mener at det var bra.
 3. Hva du i ettertid ser at du burde gjort på en annen måte eller i en annen rekkefølge.

Hvordan øve til fagprøve?

10 tips for en god fagprøve

 1. Vær forberedt.
 2. Senk skuldrene.
 3. Les oppgaven nøye og gjerne flere ganger.
 4. Lag en gjennomførbar plan knyttet til kompetansemålene dine.
 5. Alle hjelpemidler er tillatt.
 6. Ikke stress om alt ikke går som du har planlagt.
 7. Vær deg selv!
 8. Vær stolt av det du har gjennomført.
See also:  Hvor Er Det Best Å Bo I Norge?

Hva koster det å ta fagprøven?

Ved oppmelding til fag-/svenneprøve må du betale en avgift. Første gang du melder deg opp til fag- eller svenneprøve koster det 1037 kroner. Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2080 kroner for andregangsprøve. (Husk at du må vente seks måneder før du kan melde deg opp til andregangsprøve.)

Hvordan bli medlem i prøvenemnda?

For å være aktuell til å bli med i prøvenemnd, må du oppfylle disse kriteriene: ha formell kompetanse i faget. ha oppdatert arbeidserfaring i faget – må være yrkesaktiv i faget på oppnevningstidspunktet. være ekstern i forhold til skole og bedrift.

Leave a Reply

Your email address will not be published.