Hva Skjer Om Jeg Stryker På Eksamen?

Vanligvis har du tre forsøk på å bestå en eksamen (med noen unntak). Når du stryker bruker du ett forsøk. Hvis du stryker på en ordinær eksamen får du rett på en ny eksamen.

Hva skjer om man stryker på eksamen tre ganger?

– UiA har den klassiske tre-ganger-regelen, altså at dersom man stryker eller har gyldig fravær, så får man to muligheter til å ta eksamenen på ny. Det er også mulig å få godkjent et fjerde forsøk, hvis det er spesielle grunner. Slike tilfeller vurderes individuelt, og ikke alle får godkjent søknaden, sier Bø.

Hva skal til for å bestå eksamen?

Tips for å bestå eksamen

 1. Å gi opp er ikke et alternativ.
 2. En uke igjen og ikke lest bøkene?
 3. Løs gamle eksamensoppgaver.
 4. Gå på forelesninger.
 5. Skriv notater så husker du bedre.
 6. Å BARE studere er ikke sunt.
 7. Dagen før dagen.
 8. Den store eksamensdagen.

Hva skjer hvis jeg stryker?

Hvis du kommer inn på VG2 så må du ta en ny eksamen i det faget du strøk i. Hvis du får bestått på denne så regnes dette faget som bestått selv om du strøk på standpunktkarakteren. Stryker du på denne eksamenen må du ta faget som privatist og får dermed en ny mulighet får å ta eksamen og få bestått.

Hvor vanlig er det å stryke på eksamen?

Hun mener det er på høy tid å være åpen om at det er helt greit å stryke.

Slik er oversikten over strykprosenten i 2019 og 2020.

Institusjonstype Strykprosent i 2020 Strykprosent i 2019
Statlige høyskoler 6.02 7.19
Private vitenskapelige høyskoler 6.45 8.41
Private høyskoler 4.24 5.55
SUM: 5.81 7.16
See also:  Hvor Mange Kan Se Hbo Max Samtidig?

Hvor mange ganger kan man gå opp til eksamen?

Antall eksamensforsøk

Studenten kan fremstille seg til samme eksamen opp til tre ganger. Ordinær og ny eksamen teller likt som forsøk. Fjerde forsøk: Dersom studenten har brukt tre forsøk må man søke om et fjerde forsøk.

Hvordan skrive en god eksamensoppgave?

Dette må en akademisk tekst inneholde

 1. Innledningen skal være kort, cirka ti prosent av teksten. Skriv om hvordan du tolker oppgaven, hva du vil skrive om og hvordan du har valgt å strukturere besvarelsen.
 2. I hoveddelen skal du svare på spørsmålene i oppgaven.
 3. Avslutningen skal være kort, cirka ti prosent av teksten.

Hvordan bygge opp en eksamensbesvarelse?

– Husk at besvarelsen skal ha et oppsett: To hoveddeler, en innledning og en avslutning. Du starter med å fortelle hva du skal gjøre, deretter gjør du rede hva det du skal gjøre handler om, så diskuterer du og til sist avslutter du med hva du har gjort.

Hvordan best forberede seg til eksamen?

I år har hun som mål å starte i god tid, og kommer derfor med tips til hvordan du kan jobbe deg til toppkarakterer på eksamen:

 1. Les. Les alt, alltid.
 2. Notér.
 3. Pugg notatene.
 4. Skriv om til egne ord.
 5. Lær dine egne ord utenat.
 6. Skriv ned alt fra pensum på én A4-side.
 7. Lag egne prøver fra pensum.
 8. Internett & Youtube.

Hvor mange ganger kan man stryke?

Du har normalt tre forsøk på å bestå en eksamen. Hvis du stryker på en ordinær eksamen har du rett til en ny og utsatt eksamen. Den kan arrangeres senere i samme semester eller tidlig i neste semester. Stryker du på en ny og utsatt eksamen må du vanligvis vente til neste gang denne eksamen går ordinært.

See also:  Hva Er Det Vanskeligste Språket Å Lære?

Er karakter 2 stryk?

I videregående opplæring er bestått (godkjent) tilsvarende karakterene 2-6, mens karakteren 1 er ikke bestått (stryk, ikke godkjent). Frem til 2006 kunne også karakteren 0 brukes (ingen måloppnåelse), men dette er ikke lenger mulig. I noen fag kan det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Hva skjer om man ikke får ta eksamen?

Dersom du ikke består eksamen vil det også kunne påvirke eventuelt lån og stipend du har fra Lånekassen. Du vil ikke få stipend for fagene du ikke består, men det vil omgjøres til lån. I tillegg kan du ikke bli mer enn ett år forsinket i utdanningen i forhold til Lånekassen. Dette kan du lese mer om her.

Er 1 stryk på eksamen?

Karakteren 1 er strykkarakter, det vil si ikke bestått. Karakteren 2 eller bedre er bestått. Nå til jul får du en halvårsvurdering i alle fag, standpunktkarakterer settes først til sommeren. Du kan oppnå bestått karakter til sommeren selv om du får stryk til jul.

Hva er kontinuasjonseksamen?

Å ‘konte’ er slang for kontinuasjonseksamen, og betyr å ta eksamen om igjen. Hos Høyskolen Kristiania kan alle studenter som får lavere karakter enn A gjennomføre konteeksamen. Det samme gjelder hvis du ikke fikk tatt eller levert eksamen, uavhengig av årsak. Å konte betyr å ta eksamen om igjen.

Hvor mange forsøk har man på eksamen?

Normalt har man tre forsøk på hver eksamen for å klare en ståkarakter. Stryker du må du melde deg opp til konteeksamen, det gjelder også selv om du klager på at du strøk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.