Hva Står Human-Etisk Forbund For?

Human-Etisk Forbund (HEF) er et norsk livssynssamfunn som arbeider for en livssynsnøytral stat og et pluralistisk samfunn med toleranse for livssynsmangfold, og for å fremme humanistiske verdier. HEF ble stiftet i 1956.

Leave a Reply

Your email address will not be published.