Hva Trenger Man Fysikk 2 Til?

Det er særlig egnet for deg som planlegger videre ingeniørutdanning og/eller ønsker å studere realfag på et høyt nivå. Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet.

Hva trenger fysikk 2?

I Fysikk 2 lærer om den klassiske og den moderne fysikken og hvordan vi bruker matematikk og matematiske modeller til å beskrive naturen. Vi anbefaler også at du deltar på labkurs, slik at du er trygg på det praktiske til eksamen. Fysikk 2 er et programfag i studiespesialiserende studieretning og gir 1 realfagspoeng.

Hva trenger man kjemi 2 til?

Følgende studier krever Kjemi 1 og Kjemi 2: Medisin, odontologi, ernæring, farmasi, veterinærmedisin, reseptarutdanning, tannteknikerutdanning, enkelte realfag, natur- og miljøfag.

Hva trenger man fysikk til?

Det er likevel noen utdanninger vi vet at krever fysikk 1:

 • Medisin.
 • Odontologi (tannlege)
 • Diverse ingeniørutdanninger med kravkode HING.
 • Arkitektutdanningen på NTNU.
 • Luftfartsfag på UiT.
 • Hva trenger man R2?

  R2 er obligatorisk for deg som ønsker å kunne studere til ingeniør. Faget egner seg også for deg som vil arbeide videre med matematikk på områder innenfor naturvitenskap, teknologi og datafag. Faget tar opp emner som geometri, algebra, funksjoner og differensiallikning.

  Kan man komme opp i fysikk 2 muntlig?

  Fysikk 2 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen. Du må melde deg opp både til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.

  I hvilke yrker trenger man realfag?

  Dette gjelder blant annet studier som lærer, jurist, psykolog, pedagog, sykepleier, økonomiske studier, statsvitenskap, sosionom, sosiolog – med mange, mange fler. Så hvis du virkelig vil til et yrke som har mye realfag i seg, eller bli lege eller tannlege eller ingeniør, så bør du få tatt realfagene.

  See also:  Hvor Mange Passasjerer Tar En Buss?

  Er det mye matte i kjemi?

  Det er ikke mye matte i det faget, men det er en fordel om du liker kjemifaget og laboratorieforsøk. Et formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn. Du kan lese mer om læreplanen i kjemi på udir.no.

  Hva må man ha for å bli lege?

  Det er ganske strenge krav for å komme inn på medisinstudiet. Man må ha kjemi 1 og 2 fra videregående, og enten to år med samfunnsfaglig matte eller ett år med realfagsmatte. I tillegg må du ha fysikk 1.

  Hva må du ha for å bli lege?

  Formelle opptakskrav til legeutdanningen:

 • Generell studiekompetanse.
 • Matematikk R1 (eller S1 + S2).
 • Fysikk 1.
 • Kjemi 1 og Kjemi 2.
 • Hva kan man bli med matte og fysikk?

  — Det er et enormt spekter av jobber med matte og fysikk. Du kan få jobb innen olje innen skole, innen forskning, med statistikk, med medisinske problemstillinger.

  Hvor mye tjener en fysiker?

  Lønnen som fysiker vil variere etter hvilken sektor man arbeider i, samt etter hvilken rolle og ansiennitet man har. Som et utgangspunkt kan man si at en fysiker vil tjene mellom 400.000 og 600.000.

  Hvilke studier trenger man T matte?

  Følgende studier krever minimum at du har S-matte, og dermed i praksis også at du velger T-matte nå:

 • Mange studier innenfor økonomi, administrasjon og og ledelse.
 • Realfag.
 • Informatikk.
 • Medisin.
 • Ernæring, odontologi, farmasi.
 • Veterinær.
 • Hva er snittet for å komme inn på NTNU?

  Snitt ved NTNU i 2021

  Studium Poenggrense, ordinær Poenggrense, førstegang
  Elektronisk systemdesign og innovasjon 58,5 57,7
  Energi og miljø 55,8 55,2
  Engelsk, bachelor 41,9 40
  Engelsk, årsstudium 54,6 45,2
  See also:  Hva Er Røde Prikker På Kroppen?

  Hva er et realfag?

  Realfag er naturvitenskapelige fag som fysikk, kjemi, biologi, geologi, astronomi og matematikk. I videregående opplæring regnes også informasjonsteknologi (IT), teknologi og forskningslære som realfag.

  Hvordan finne ut hva man skal bli?

  Interessetester

  1. Finn studier og yrker etter interesser. Studievelgeren gir deg oversikt over hvilke studier du kan søke på basert på dine interesser.
  2. Interessetest på vilbli.no. Vilbli.no er fylkeskommunenes informasjonstjeneste om videregående opplæring.
  3. Jobbkompasset.
  4. Utdanningstest på velgriktig.no.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.