Hvor Kan Man Jobbe Som Sykepleier?

Hvor kan du jobbe som sykepleier? Som sykepleier kan du jobbe på sykehus i alle avdelinger, både på akuttmottak, fødestuer, kirurgiske og medisinske avdelinger.

hvordan har du jobbet som sykepleier?

– Først og fremst har jeg jobbet en stund som sykepleier før jeg tok en videreutdanning. Etter noen år ble jeg gruppeleder med lønnskompensasjon og hadde det i noen år. Jeg har hatt flere lederstillinger – avdelingsleder, seksjonsleder og enhetsleder på laveste nivå, forteller Arne.

hva er vanlige arbeidsoppgaver for sykepleier?

Vanlige arbeidsoppgaver for en sykepleier: 1 helsefremmende og forebyggende arbeid 2 behandle sykdom 3 gi omsorg 4 gi råd og veiledning til pasienter og pårørende 5 lære folk å leve et liv med sykdom 6 observere og vurdere pasienter 7 utføre helsekontroll 8 rehabilitering og mestringslæring More

hva er sykepleiere?

Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien.

hva tjener sykepleiere i tillegg?

– Sykepleiere som tar lederoppgaver, er flinke til å forhandle frem tillegg for oppgaver, og de som er villige til å jobbe fast natt, vil sannsynligvis alltid tjene brukbart. Jobber du overtid i tillegg, monner det litt, sier han.

Leave a Reply

Your email address will not be published.