Hvor Kommer Salt I Havet Fra?

På verdensplan henter man hovedparten saltet direkte fra havet, hvor saltvandet bliver inddampet, typisk ved at lede vandet ind i store lave bassiner. Salt opstår i verdenshavene ved udvaskninger i havbunden, hvor gasser og metaller blandes op i vandet. Rent kemisk opstår der herved forbindelser mellem natrium og klor,

Hvad er saltindholdet i havet?

Saltindholdet i havet er overordnet stabilt – men det betyder ikke, at alle havene er lige salte. (Foto: Shutterstock) Det mente forskerne faktisk i flere århundreder, og så sent som i begyndelsen af 1900-tallet brugte man et ‘salt-ur’ til at beregne Jordens alder, ud fra hvor meget salt der med tiden var ophobet i oceanerne.

Hvad er salt i havvand?

Men det, havene indeholder mest af (bortset fra vand), er ionerne natrium og klorid, som tilsammen danner bordsalt – natriumklorid – og det er selvfølgelig grunden til, at havvand smager salt. Læs også: Hvorfor renser vi ikke saltvand og drikker det?

Er der store saltforekomster i haven?

De store saltforekomster, der findes i vores undergrund stammer simpelthen fra et inddampet hav. Nogle af de højeste saltkoncentrationer kender man f.eks. fra Det Døde Hav, hvor saltindholdet er næsten 10 gange højere end gennemsnittet. (Foto: Shutterstock) Men der er andre måder, hvorpå saltet kommer ud af havene.

Hvor stor er verdensproduktionen af salt?

Verdensproduktionen af salt er ca. 200 mio. ton, fordelt på mere end 100 lande, hvoraf USA tegner sig for ca. 20 procent, Kina ca. 12 procent, Tyskland]

Leave a Reply

Your email address will not be published.