Hvor Lenge Kan Amfetamin Spores I Urin?

Amfetamin kan påvises i blodet i ett til to døgn etter inntak, og i urinen i 2 – 10 dager. Blodprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt man er påvirket. Urinprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt et rusmiddel har vært inntatt i senere tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.