Hvor Mange Egenmeldinger I Året Ia Bedrift?

Hvor mange egenmeldingsdager har man i en IA-virksomhet? Jobber du i en IA-bedrift, kan du bruke flere egenmeldingdager før du må få legeerklæring, nærmere bestemt åtte kalenderdager. Det er ingen begrensning på antall sykdomstilfeller du kan benytte egenmelding, men maksgrensa er 24 kalenderdager i løpet av et år.

hva er rutiner for egenmelding?

Spør arbeidsgiveren din om hvilke rutiner som gjelder på ved deres arbeidsplass. Man må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minimum to måneder for å ha lovfestet rett til å bruke egenmelding. Arbeidsgivere har imidlertid rom for å tillate bruk av egenmelding tidligere hvis de ønsker det.

hva er antallet egenmeldingsdager i bedriften?

Antall egenmeldingsdager – IA og folketrygdloven Hvis bedriften følger IA-ordningens regler for egenmelding kan du bruke egenmelding 8 sammenhengende dager, totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. Hvis ikke, er grensen tre dager i løpet av en 16-dagersperiode og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder. 2.

hva er felles skjema for egenmelding?

Det er ikke noe felles skjema for egenmelding. Hver enkelt arbeidsgiver utformer rutiner og egenmeldingsskjema for sine ansatte, enten på papir eller digitalt. Hør med arbeidsgiveren din om hvilke rutiner som gjelder hos dere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.