Hvor Mange Grader Er Det På Månen?

Når overflaten blir utsatt for solen, kan temperaturene på månen stige til 127 grader Celsius, eller 260 grader Fahrenheit. Det unike med månen er at også dagene er mye lengre. En dag bestemmes av tiden det tar for en planetarisk kropp å rotere på sin akse. For jorden er det bare 24 timer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.