Hvor Mange Innbyggere Er Det I Tyrkia?

Tyrkia har rundt 83,5 millioner innbyggere og en befolkningsvekst på 1,5 % per år. Tyrkias befolkning er relativt ung. 25,5 % er i alderen 0–15 år. Ifølge statistikk som ble offentliggjort av regjeringen i 2005 er den forventede levealderen 68,9 år for menn og 73,8 år for kvinner, og gjennomsnittlig 71,3 for befolkningen som helhet.

hva er tyrkisk?

Tyrkisk er offisielt språk og morsmålet til over 90 prosent av befolkningen. Om lag syv prosent snakker kurdisk, og blant de anerkjente ikke-muslimske minoritetene brukes blant annet gresk, armensk og ladino.

Leave a Reply

Your email address will not be published.