Hvor Mange Isbjørner Er Det På Svalbard?

I opplysninger hentet fra www.miljostatus.no står det «Det ble gjennomført en ny telling av den norske delen av bestanden i august 2015. Det ble estimert å være i underkant av 1000 isbjørn på norsk side, hvorav i underkant av 300 befant seg på Svalbard, og de fleste oppe i iskanten.».

hvor lang er en isbjørn?

En voksen isbjørn er mellom 180 og 260 cm lang. Kroppsvekten kan variere voldsomt i løpet av sesongen, spesielt hos hunner som kan mer enn doble vekten fra tidlig vår til sein sommer. Isbjørnen er typisk skittenhvit, grålig eller nesten gul.

hva er levevis for isbjørn?

Levevis 1 Forplantning og livsløp. Isbjørnbinne med to unger på Svalbard. Ungene følger mora til de er omtrent 2,5 år gamle. Av 2 Jakt og næring. Isbjørn spiser mye sel. Her er en isbjørn på Svalbard som spiser en storkobbe. Lisens: CC BY-SA 4.0 3 Leveområder og forflytning. Isbjørnen beveger seg mye for å oppsøke områder med sel og for å få mest mulig tid på More

hva er de viktigste hiområdene for isbjørn?

De viktigste hiområdene for isbjørn på Svalbard er på Kongsøya, Svenskøya, Edgeøya, Nordaustlandet og Hopen. På Svalbard har noen individer små leveområder på bare noen hundre kvadratkilometer hvor de jakter lokalt på sjøisen om våren. Om sommeren venter disse bjørnene på land på at isen igjen skal fryse til utpå høsten.

hvor mange isbjørner i canada?

I Canada lever de så langt sør som 50° nord i James Bay. Det finnes 20 000–25 000 isbjørner fordelt på 19 ulike bestander. Mange isbjørner vandrer over enorme områder, og de ulike bestandene er derfor knyttet sammen i ulik grad. På Svalbard finnes flest bjørn i områder med sjøis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.