Hvor Mange Mennesker Bor I India?

Hvor mange bor der i Indien? I 2019 boede der 1,366 milliarder mennesker i Indien, hvilket gør dem til verdens andet største land målt på antal indbyggere, kun overgået af Kina. For at sætte det lidt i perspektiv, så har Indien over en milliard flere indbyggere end USA.

hva er et indiansk land?

India har 1,38 milliarder innbyggere og er verdens nest folkerikeste land etter Kina. Landet er relativt tett befolket, og befolkningen består av en rekke ulike etniske grupperinger.

hva er arealet i india?

India har et areal på 3 287 263 km², hvilket gjør det til verdens syvende største land arealmessig. Det utgjør mesteparten av Det indiske subkontinent.Det nordlige India omfatter en del av fjellkjeden Himalaya.Landet har grense mot Pakistan (2 912 km), Folkerepublikken Kina (3 380 km), Nepal (1 690 km), Bhutan (605 km), Burma (1 463 km) og Bangladesh (4 053 km).

hva er hinduismen i india?

Tradisjonelt har de fleste kristne i India vært katolikker, men protestantisk-karismatisk kristendom er på fremmarsj. Sikhismen oppsto på 1400-tallet i skjæringspunktet mellom hinduismen og islam. I dag preges den nordvestlige delstaten Punjab av sikhene, men de bor i dag også spredt ut over hele India.

Leave a Reply

Your email address will not be published.