Hvor Mye Ferie Kan Overføres Til Neste År?

Hvor mye ferie kan overføres? I bedrifter med ferie etter ferieloven kan ansatte overføre inntil 12 virkedager (2 uker) til neste ferieår. 12 virkedager tilsvarer 10 arbeidsdager for arbeidstakere med 5 dagers uke. Arbeidstakere over 60 år har en uke ekstra ferie, men har ikke adgang til å avtale overføring av flere dager.

hvor mange feriedager kan overføres?

Hvor mange feriedager kan overføres? I bedrifter med ferie etter ferieloven vil det være anledning til å skriftlig avtale overføring av maksimalt 10 feriedager (2 uker). Merk: I ferieloven står det 12 virkedager. Årsaken til det er at ferieloven beregner 6 dager per uke. I bedrifter med 5 uker ferie per år kan man som regel avtale å overføre de 4

hvordan overføre feriepenger til neste ferieår?

Og da skal alle tilgodedager automatisk overføres til neste ferieår. Schärer understreket også at ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. – Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår.

hvordan overføres ferie til påfølgende ferie?

I slike tilfeller kan det da skriftlig overføres 17 virkedager ferie til påfølgende ferieår. Inn under virkedager faller alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Avtale om overføring av ferie til påfølgende ferieår inngås skriftlig og kan ikke påberopes overfor ny arbeidsgiver ved nyansettelse.

hvordan inngå avtale om feriedager?

En smidigere løsning er å inngå avtale om overføring av feriedager. Dersom begge parter er enige om det, kan man nemlig inngå skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) til neste år.

Leave a Reply

Your email address will not be published.