Hvor Mye Har Man Lov Til Å Jobbe?

Arbeidsmiljøloven inneholder arbeidstidsbestemmelser, som setter grenser for hvor lenge arbeidsgiver kan kreve at du jobber. Alminnelig arbeidstid er i loven satt til 9 timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av 7 dager. Dersom man jobber turnus har man krav på kortere arbeidstid.

hvor mange overtidstimer man kan jobbe i løpet av uken?

13 timer samlet arbeidstid pr dag (alminnelig arbeidstid + overtid), 10 timer pr uke, 25 timer over 4 sammenhengende uker, 200 timer i året. Samlet arbeidstid pr uke, maksimum 69 timer (alminnelig arbeidstid + overtid) I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvor mange overtidstimer man kan arbeide i løpet av en dag, i løpet av uken,

hva er arbeidstid?

Definisjon. Arbeidstid er tida du jobber. Om ikke annet er avtalt eller gitt dispensasjon for, fastsetter Arbeidsmiljøloven følgende hovedregler for arbeidstid: Ordinær arbeidstid skal som hovedregel ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av ei uke.

Hvor mange timer har man lov til å jobbe?

Alminnelig arbeidstid + overtid = maksimalt 13 timer pr. døgn. Ukentlig arbeidstid + overtid = maksimalt 48 timer i gjennomsnitt over en periode på 8 uker. I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan det avtales skriftlig med tillitsvalgte unntak fra grensen på 13 timer pr.

Er det lov å jobbe over 100%?

Jobber du mer enn 100 prosent stilling, skal det overskytende regnes som overtid og kompenseres med minimum 40 prosent. (Se Arbeidsmiljøloven § 10-6).

Er det lov å jobbe 200%?

Så lenge du er over 18 år og ikke jobber innenfor veitransport, er det lovlig å ha flere arbeidsgivere hvor du til sammen jobber mer enn 100%. Arbeidsmiljøloven har grenser for hvor mange timer en ansatt kan jobbe hos én arbeidsgiver.

See also:  Hvor Ofte Skal Man Ta Stivkrampesprøyte?

Er det lov å jobbe 12 timer?

Se arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). Så ja, det er i utgangspunktet lovlig å jobbe 12,5 time i løpet av én dag. Men det er ikke lovlig å jobbe så mye uten pauser: Jobber du mer enn 5,5 timer har du krav på minst en pause.

Kan man jobbe mer enn 40 timer i uka?

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstakeren å jobbe mer enn 9 timer per dag, og 40 timer i løpet av en uke, innenfor alminnelig arbeidstid. Merk at de fleste tariffavtaler fastsetter normalarbeidstiden til 37,5 timer per uke.

Når får man 50 og 100 overtid?

For pålagt overtidsarbeid utbetales et tillegg til timelønnen på 50 % (overtidsgodtgjørelse). Tillegget økes til 100 % for overtidsarbeid mellom kl. 20.00 og 06.00 og for overtidsarbeid på lørdager, søn- og helgedager og etter kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften (forhøyet overtidsgodtgjørelse).

Hva er hovedarbeidsgiver?

Når du har mer enn en arbeidsgiver

Har du tabellkort og flere arbeidsgivere, pensjonsutbetalere eller liknende, bør du gjøre disse oppmerksomme på om de er din hovedarbeidsgiver (der du tjener mest), eller om de er en biarbeidsgiver. NAV er i denne sammenhengen å regne som en arbeidsgiver.

Kan man jobbe 150?

Det er lov til å jobbe 135 prosent så lenge ikke arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 er overskredet for noen av arbeidsgiverne.

Er det lov å jobbe 3 timer?

Loven har ingen minimumslengde på en arbeidsdag.

Er bedriften bundet av en tariffavtale, må du sjekke hvilke rettigheter denne gir. Arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav j sier at følgende skal stå i din arbeidsavtale: ‘j) lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid.

See also:  Hvorfor Renner Nesa Når Det Er Kaldt?

Er det lov å jobbe hver lørdag?

Lørdag er ansatt som en vanlig arbeidsdag etter loven. Det innebærer at det er fullt lovlig å jobbe hver eneste lørdag om ønskelig.

Kan jeg ha 2 jobber?

Se arbeidsmiljøloven § 10-4 (1). Grensene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 tar utgangspunkt i at du har en arbeidsgiver. Det er imidlertid ikke ulovlig å ha mer enn en arbeidsgiver samtidig. Du kan derfor jobbe mer enn grensene for arbeidstid i kapittel 10, hvis det er fordelt på flere arbeidsgivere.

Hva er langvakter?

Langvakter kan defineres som: «Ethvert system hvor fast arbeidstid innebærer mer enn åtte timer i varighet som resulterer i en arbeidsuke på mindre enn fem hele dager med arbeid i uken» (Smith et.al 1998: 217).

Har man krav på 5 min pause hver time?

Dersom man jobber mer enn fem og en halv time har man krav på minst én pause, i følge arbeidsmiljøloven. Loven sier imidlertid ikke noe om hvor lang denne pausen skal være. Den eneste retningslinjen man kan vise til er at Arbeidstilsynet har sagt at en tilfredsstillende pause bør være på minst 20 minutter.

Hvor lenge jobbe uten pause?

Lovtekst. (1) Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.