Hvor Mye Kan Man Få I Uføretrygd?

Hvor mye kan du få om du blir ufør? De fleste taper mellom 100.000 og 300.000 kroner i årlig inntekt dersom de blir uføre. Uføretrygden i folketrygden gir deg 66 prosent av lønnen opp til ca 600.000 kroner (6 G). Maksimal uføretrygd blir dermed ca 396.000 kroner.

hva er nye regler for uføretrygd?

Fra 1.1.2015 kom det nye regler for uføretrygd (het tidligere uførepensjon). Alle som har blitt uføre etter denne datoen får beregnet uføretrygden etter disse reglene. De som var uføre før dette, har fått omregnet sin uførepensjon til ny uføretrygd. Uføretrygden skattlegges nå på samme måte som lønn.

kan du jobbe ved siden av uføretrygd?

Jobbe ved siden av uføretrygd. Selv om du får uføretrygd kan du jobbe så mye du har mulighet til. Det lønner seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene. Det er en grense for hvor mye inntekt du kan ha før uføretrygden justeres noe ned. Det vil likevel lønne seg å jobbe.

hva er inntektsgrunnlaget for uføretrygd?

Alle som har blitt uføre etter 1.1.2015 får beregnet uføretrygden etter de nye reglene. Nå er inntektsgrunnlaget pensjonsgivende inntekt de fem siste årene. Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittet av de tre beste årene. De tidligere års grunnlag blir oppjustert til dagens lønnsverdi, slik at de sammenlignes på korrekt måte.

hva er den høyeste uføretrygden?

Den høyeste uføretrygden er da 66 prosent av dette, som er 363.290 kroner. Pensjonen blir justert etter uføregraden. Er uføregraden på 60 prosent, vil uføretrygden da være på 60 prosent av full uføretrygd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.