Hvor Nært Tomtegrensen Kan Man Bygge?

Bygging nærmere enn 4 meter fra tomtegrense kan være en del av reguleringsplanen for nyere boliger, eksempelvis ‘eneboliger’ med smal passasje mellom. Dette som en del av reguleringen for tomta før man bygger ut. Derimot om nabotomta er uregulert, gjelder 4 meters grensa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.