Hvordan Åpne Vaskemaskin Som Er Låst?

De fleste vaskemaskiner er utstyrt med en nødåpning, som kan benyttes når du ikke kan åpne vaskemaskinen ved å trekke i dørhåndtaket.

Nødåpning

  1. Trekk i nødutløseren.
  2. Samtidig med, at du trekker i nødutløseren, trekker du i dørhåndtaket.
  3. Vaskemaskindøren kan nå åpnes.

Hvorfor vil ikke vaskemaskinen åpne?

Årsaken. Grunnen til at døren ikke vil åpne på vaskemaskinen er ofte at et program nettopp er avsluttet og døren låses elektronisk. Problemet kan også skyldes feil i maskinens dørlås eller elektroniske deler.

Hvordan åpne vaskemaskin som er låst Samsung?

Slik kan du åpne døren

  1. Slik går du fram.
  2. Trinn 1. Trykk på Start/Pause-knappen for å låse opp døren.
  3. Trinn 2. Åpne døren, og legg i eller ta ut plagg.
  4. Trinn 3. Når du har lukket døren, så trykk på Start/Pause-knappen for å starte vaskingen på nytt.

Hvordan få av barnesikring på Samsung vaskemaskin?

For å slå av barnesikringen: Trykk og hold inne (A) og (B) samtidig i 3 sekunder for å deaktivere den, og trykk og hold deretter knappene igjen i 3 sekunder. Døren låses opp og barnesikringsindikatoren slås helt av.

Hvor sitter filteret i vaskemaskinen?

De fleste vaskemaskiner har et filter som skal fange opp lo og fremmedelementer slik at det ikke kommer ut i pumpen. Lofilteret er gjerne plassert på utsiden av maskinen bak et lokk i selve skroget. På noen maskiner er filteret skjult bak en avtagbar plate.

Hva er galt når vaskemaskinen ikke sentrifugerer?

Feilen kan skyldes at maskinen ikke tømmes for vann. De fleste vaskemaskiner har en innebygd sikring som gjør at den ikke kan sentrifugere med vann i maskinen. Vaskemaskinen pumper ut vannet før hver sentrifugering og i tilfelle at slangen eller pumpen er tilstoppet, kan ikke denne funksjonen gjennomføres.

See also:  Hva Er Forskjellen På Indeksfond Og Aksjefond?

Hvordan tømme Samsung vaskemaskin for vann?

Trinn 1. Slå av strømmen og koble vaskemaskinen fra strømuttaket. Trinn 2. Bruk et håndkle og lave beholdere til å samle opp vannet, og plasser dem nær filterdekselet nederst på maskinen.

Hvordan få av barnesikring på Bosch vaskemaskin?

Det kan være forskjellig fra vaskemaskin til vaskemaskin, hvordan du deaktiverer barnesikringen – har din Bosch-vaskemaskin knappene Ferdig om – og +, kan du forsøke å holde disse nede samtidig i ca. 3 sekunder.

Hvordan åpne Zanussi vaskemaskin?

På noen maskiner kan døren åpnes i nødstilfelle ved å trekke ned på en stang ved hjelp av for eksempel en skrutrekker eller lignende. Hvis maskinen har en nødåpner, er den plassert ved siden av lofilteret. Se hele beskrivelsen i brukermanualen.

Hvor er lofilteret på AEG vaskemaskin?

Dette lofilteret til AEG vaskemaskin kan vanligvis finnes på den nedre delen av vaskemaskinen, bak renselokket. Et lofilter fanger små fremmedlegemer og beskytter avløpspumpen.

Hvordan få ut filter på vaskemaskin?

Rengjøring av vaskemaskinen

Først kobler du fra vaskemaskinen slik at den ikke er koblet til strøm. Skru av vanntilførselen og legg et håndkle under den. Deretter åpner du servicedekselet og lar vannet renne gjennom røret. Så skrur du av pumpedekselet og lofilteret.

Hvordan åpne filter på Electrolux vaskemaskin?

Tøm alt vann ut av maskinen ved å åpne avløpsslangen ved siden av filteret. Fjern filteret ved å skru det mot urviseren (flere ganger for hånd). Rengjør filteret og filterrommet under rennende vann og sett på filteret. Steng avløpsslangen og sett den tilbake der den var.

Leave a Reply

Your email address will not be published.