Hvordan Dannes Olje Og Gass Enkelt Forklart?

Når temperaturen på kerogenet når 60-120 grader, blir det dannet olje, og på enda høyere temperaturer hovedsakelig gass. Etter hvert som det blir dannet olje og gass, siver dette ut av kildebergarten. Fordi hydrokarboner er lettere enn vann, vil oljen og gassen bevege seg oppover i en porøs bergart som inneholder vann.

hva er olje og gass?

Olje og gass er en blanding av kjemisk forbindelse som kalles hydrokarboner. Råoljen blir fraktet til et oljeraffneri som varmer oljen så mye at det blir til gassform. Gassen blir ledet til et høyt destillasjonstårn.

hva er oljen til?

Man bruker oljen til mange ting som transport, oppvarming og kjemikalier, men også mye til energi. Av olje kan det bli miljø skader, og en stor skade kan være oljesøl. Råolje og gass blir til ved at bitte små rester av dyr og planter som levde i havet for ca.150 milloner år siden.

hvordan dannes gass?

Ved lave temperaturer omdannes det organiske materialet av bakterier. Ved om lag 60 °C starter oljedannelsen, som når sitt maksimum ved noe over 100 °C. Gass dannes nå både direkte fra det organiske materialet og ved nedbrytning av allerede dannet olje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.