Hvordan Er Et Dna Molekyl Bygd Opp?

DNA-molekylet er bygd opp som en dobbeltspiral som kan sammenlignes med en vindeltrapp på utseendet. DNA-et bestyr av kjeder av sukkermolekyler og fosfatmolekyler. Til hvert av sukkermolekylene er det bundet nitrogenbaser. Disse nitrogenbasene er som følger; adenin, tymin, cytosin og guanin.

hva er genene i et DNA-molekyl?

DNA-molekylet har gener som bestemmer egenskapene våre DNA-molekylene inneholder arveanleggene, genene. Genene er oppskrifter på stoffer som cellene kan lage, og som igjen gir oss de egenskapene vi har. Nitrogenbasene i en bestemt, avgrenset del av et DNA-molekyl utgjør et gen.

hva er DNA-molekylene?

DNA-molekylene har to viktige oppgaver i cellene: 1) Genene fungerer som oppskrifter og styrer produksjonen av proteiner i cellene. 2) DNA-molekylene kopierer seg selv før en celle skal dele seg. DNA-molekylet kopierer seg selv – DNA-syntesen

hva er en DNA oppskrift?

DNA fungerer som en oppskrift på proteiner ved at tre og tre nukleotider, for eksempel AGA eller CGG, koder for én enkelt aminosyre. DNA gir altså ordrene og beskriver hvordan proteinet skal se ut, mens RNA utfører selve arbeidet.

hva skyldes mutasjoner i DNA?

Det finnes også variasjoner i DNA mellom individer av samme art, for eksempel mellom to mennesker. Dette skyldes mutasjoner, det vil si endringer i rekkefølgen av baser i DNA-tråden. Disse endringene kan oppstå av ulike årsaker. Den viktigste årsaken er at det kan skje feil når DNA-molekylet kopierer seg selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published.