Hvordan Finne Ut Arealet Av En Sirkel?

Areal av sirkel Formelen for areal av en sirkel kan vi skrive slik: A = 3,14 (pi) x radien x radien Radien finner man ved å ta tversnittet (diamater) av en sirkel og dele på 2. Altså fra sirkelens midtpunkt og ut til kanten.

hva er arealet av en sirkel?

Når vi kjenner radiusen, kan vi regne ut arealet av sirkelen. Arealet er tallet ganger radiusen, r, opphøyd i andre (man kan også si radius kvadrert). Vi får altså denne formelen for areal av en sirkel:

hva er sirkelens areal?

Det betyr at vi får sirkelens areal A = a ⋅ b = 2 π r 2 ⋅ r = π ⋅ r 2 Resultat er at formelen for arealet til en sirkel med radius r blir: A = π r 2

hva er kvadratur i en sirkel?

Kvadraturen til en sirkel er et kvadrat som har samme areal som sirkelen. Å regne ut sirkelens kvadratur for hånd er umulig på grunn av at forholdet mellom radiusen og arealet av sirkelen, altså tallet (pi), er et spesielt tall som kalles et transcendent tall.

hva er omkretsen av en sirkel?

Fordi en sirkel ikke har noen sider, må vi altså regne ut arealet på en annen måte. Det viser seg at akkurat som diameteren og omkretsen av en sirkel har et konstant forhold, er det også et forhold mellom radiusen og arealet. Se også artikkelen Omkretsen av en sirkel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.