Hvordan Finne Wifi Passord Windows 10?

Manier 2: Bekijk en wijzig het wifi-wachtwoord op Windows 10 in het Configuratiescherm

  1. Openen Control Panel.
  2. In Control Panel, gelukt om te vinden Network and Internet.
  3. Dan binnen Network and Internet, Klik Network and Sharing Center.
  4. Beslis dan om Change adapter settings.

Leave a Reply

Your email address will not be published.