Hvordan Finner Man Olje Og Gass?

Det er via geofysikk at vi virkelig kan være effektive i våre søk etter olje og gass. Det finnes flere metoder for å finne geofysiske data, som gravitasjonsundersøkelser, magnetiske undersøkelser og seismiske undersøkelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published.